Kontakt


Revizní technik
Radek Dutka
Email: info@3xl.cz
Tel.: +420 605 463 222

Highlights

Proč provádět revize elektrických zařízení
Předcházet možnému úrazu el. proudem
Zjistit stav provozovaných el .zařízení
Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
Předejít sankcím a pokutám udělovaných inspektorátem práce za neplnění revizí

Sankce a pokuty
Kontrolní orgán - inspektorát práce, Vám může udělit finanční pokutu až do výše

2 000 000 Kč,- dle zákona č. 251/2005 Sb.


Pojištovna nevyplatí pojistnou částku v případě plnění.

REVIZE VYPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY

REVIZE POČÍTAČŮ A PC SESTAV

an image

Počítače a kancelářská technika jsou klasifikovány jako el. spotřebiče a proto podlehají revizi.

Při revizi PC může nesprávnou metodou měření dojít k poškození zařízení, proto je důležité aby revizi prováděl revizní technik se znalostmi v oboru informačních technologií

Zabývám se jak revizemi PC tak i jejich opravami a administrací sítě

V oboru informačních technologií mám dlouholetou praxi

Dobře provedená revize Vás ochrání jak z hlediska bezpečnosti provozu IT tak , i například před poškozením HW a následné ztrátě dat

MÁME ZKUŠENOSTI S OPRAVAMI PC A ADMINISTRACÍ SÍTĚ

NA ZÁKLADĚ VÍCE JAK DESETILETÉ ZKUŠENOSTI S ADMINISTRACÍ SÍTĚ , SERVERŮ A OPRAVAMI PC, VÍME CO OBNÁŠÍ IT PROVOZ

DOKÁŽEME NAVRHNOUT IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ KU PROSPĚCHU VĚCI, JSME SI VĚDOMI SPECIFICKÉHO PROSTŘEDÍ IT VYCHAZEJÍCÍ Z PRAXE

REVIZE IT TECHNIKY JE NAŠE SPECIALIZACE