Kontakt


Revizní technik
Radek Dutka
Email: info@3xl.cz
Tel.: +420 605 463 222

Highlights

Proč provádět revize elektrických zařízení
Předcházet možnému úrazu el. proudem
Zjistit stav provozovaných el .zařízení
Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky.
Předejít sankcím a pokutám udělovaných inspektorátem práce za neplnění revizí

Sankce a pokuty
Kontrolní orgán - inspektorát práce, Vám může udělit finanční pokutu až do výše

2 000 000 Kč,- dle zákona č. 251/2005 Sb.


Pojištovna nevyplatí pojistnou částku v případě plnění.

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed. 2

Za provádění pravidelných revizí je zodpovědný provozovatel elektrického zařízení.

Předepisuje mu to Zákon č.65/1965 Sb. zákoník práce, vyhláška 20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Revize elektrického ručního nářadí:

Tyto revize mají prověřit bezpečný stav ručního elektrického nářadí. Postup musí být v souladu s ČSN 33 1600. Pod slovem nářadí si představme vrtačky, frézky, přímočaré pilky apod. Na každý revidovaný kus se vypracuje karta, do které se zaznamenávají provedené kontroly a revize. Termíny revizí jsou závislé na četnosti používání nářadí a na třídě spotřebiče. V normě ČSN 33 1600 jsou uvedeny revizní lhůty. Při revizi se zjišťuje stav nářadí, zda není poškozený kryt, držadla, vypínač apod. Pokud je elektrického nářadí použit ochranný vodič, zařízení třídy I, měří se jeho odpor. U veškerého revidovaného elektrického nářadí se měří izolační odpor.

Revize elektrického spotřebiče:

Postup je podobný jako u revizí elektrického nářadí. Postupuje se podle ČSN 33 1610 a podobně jako u revizí elektrického nářadí se na každý spotřebič vypracuje karta, do které se zapisují provedené kontroly a revize. Spotřebiče se dělí do kategorií podle způsobu užívání. Dle kategorie, třídy spotřebiče a způsobu užití (spotřebič je držen v ruce x není držen v ruce) se podle příslušné tabulky v normě ČSN 33 1610 určí revizní lhůty.

Kdy provádět revize - Revizní lhůty

Skupina Popis třída Perioda revize
A spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. před vydáním nájemci zařízení
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). Ostatní nepřipevněné Třída I, II a III 6 měsíců
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). Nepřipevněné držené v ruce Třída I 3 měsíce
B spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). Nepřipevněné držené v ruce Třída II a III 6 měsíců
C spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách. Ostatní nepřipevněné Třída I, II a III 24 měsíců
C spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách. Nepřipevněné držené v ruce Třída I 6 měsíců
C spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách. Nepřipevněné držené v ruce Třída II a III 12 měsíců
D spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). Ostatní nepřipevněné Třída I, II a III 24 měsíců
D spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). Nepřipevněné držené v ruce Třída I, II a III 12 měsíců
E spotřebiče používané při administrativní činnosti Ostatní nepřipevněné Třída I, II a III. 24 měsíců
E spotřebiče používané při administrativní činnosti Nepřipevněné držené v ruce Třída I, II a III. 12 měsíců